Antoni Szlagor

ANTONI
SZLAGOR

Burmistrz Miasta Żywiec

O mnie

Antoni Szlagor urodził się w Żywcu 29 kwietnia 1950 r. w rodzinie od pokoleń związanej z tym miastem. Szkołę Podstawową ukończył w Żywcu przy ul. Zielonej a następnie uczęszczał do Technikum Łączności w Krakowie. Jest również absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zdobył wykształcenie w dziedzinie elektroniki, odlewnictwa i mechaniki uzyskując również uprawnienia pedagogiczne.

Dokształcał się również na kursach i studiach podyplomowych, w tym:
- Studium Podyplomowe w Akademii Górniczo - Hutniczej w zakresie Eksploatacji Urządzeń Technicznych 
- Studium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych.

- Studium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie Audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

- Studium Prawa Europejskiego w Warszawie w zakresie dobrej administracji

- Studium Przedsiębiorczości na Politechnice Krakowskiej w zakresie przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej

- Studia Master of Business of Administration w Akademii WSB i EY Academy of Business.

Dla żony Jadwigi i Antoniego Szlagora, wielką pociechą jest córka Monika, a oczkiem w głowie - wnuczek Maksymilian.

Działalność samorządowa

Antoni Szlagor funkcję burmistrza Żywca traktuje jako służbę dla swoich mieszkańców. Cały swój zapał, energię i prywatny czas poświęca na rzecz rozwoju miasta Żywca. Od początku lat 90-tych pełnił funkcje samorządowe, był: radnym, zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej (1994-1998), później Przewodniczącym Rady Miejskiej Żywca ( 1998-2002).

Od 2002 roku sprawuje funkcję Burmistrza Żywca. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Antoniego Szlagora miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym w regionie. Wśród ekspertów, Żywiec zaliczany jest do krajowych liderów w pozyskiwaniu środków unijnych. W najnowszym rankingu miesięcznika „Wspólnota”, opublikowanym w 2024 roku, Żywiec zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej miast powiatowych „Sukces Samorządu” za okres kadencji 2018 – 2023.

W swojej działalności samorządowej stara się zawsze przede wszystkim widzieć człowieka, jego potrzeby i w miarę swoich możliwości nieść mu pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Działalność społeczna

Antonii Szlagor angażuje się w przedsięwzięcia społeczne i charytatywne:

1. Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu 
2. Koalicja Marek Ziem Górskich 
3. SEP w Bielsku – Białej
4. Śląski Związek Gmin i Powiatów
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej
6. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
7. Śląski Związek Gmin i Powiatów
8. Stowarzyszenia zrzeszającego Samorządowców oraz Stowarzyszenie Miast Papieskich
9. Krakowska Fundacja „Prometeusz” oraz „Fundacja Pomocy Dzieciom” w Żywcu. Obie organizacje zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi.

W 2001 roku doprowadził do zamieszkania w rodzinnym Żywcu księżnej Marii Krystyny Habsburg. Był inicjatorem przyznania przez Rząd RP emerytury specjalnej dla Honorowej Obywatelki Miasta Żywca, co dokonało się w 2004 roku. 

Pełni funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w ramach którego wspólnie z wójtami Żywiecczyzny wybudował ponad 1200 km sieci kanalizacyjnej i ponad 200 km sieci wodociągowej, o łącznej wartości blisko miliarda złotych.

W ostatnich latach wspólnie z pracownikami realizował projekt Smart Żywiec – (r)ewolucja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Wielkimi sukcesami Miasta Żywca w ostatnich dwóch latach były otrzymane przez miasto nagrody i miejsca w rankingach. W rankingu Water City Index 2023 zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii miast średniej wielkości. W rankingu miesięcznika samorządu terytorialnego „Wspólnota” - „Sukces Samorządu” Żywiec zajął ósme miejsce w Polsce.

W trakcie swojej kariery zawodowej i samorządowej otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, m.in.:

 1. Srebrna Odznaka Honorowa SEP

 2. Brązowy medal z okazji XX-lecia pontyfikacji Jana Pawła II

 3. Odznaka Honorowa „ZASŁUŻONY DLA ŁĄCZNOŚCI”

 4. Złota Odznaka Honorowa za zasługi w pracy społecznej

 5. Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

 6. Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 7. Honorowa Odznaka Zasłużony dla Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu

 8. Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego

 9. Złota Odznaka "Za opiekę nad zabytkami"

 10. Medal "Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa"

 11. Złota Odznaka za Zasługi dla Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego

 12. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

 13. Odznaka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych za zasługi dla sportu gołębiarstwa pocztowego

 14. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej

 15. Medal Komisji Edukacji Narodowej

 16. Zasłużony dla Kultury Polskiej

 17. Odznaka Honorowa PCK III stopnia

 18. Dyplom Fundacji Prometeusza

 19. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla energetyki”

 20. Medal im. Dr. Henryka Jordana

 21. Złota Odznaka Prometeusza

 22. Dyplom Fundacji Prometeusza

 23. Tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii

 24. Odznaka Pamiątkowa Regionalnego Węzła Łączności w Krakowie

 25. Odznaka Honorowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

 26. Dyplom Honorowy Ministra Kultury

 27. Medal Pamiątkowy z Okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

 28. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Filatelistów

 29. Złota Odznaka z laurem za działalność społeczną i zasługi dla Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

 30. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Filatelistów

 31. Medal Pamiątkowy Nr 191 z okazji 20-lecia Samorządu Miejskiego w Szczytnie w podziękowaniu za współpracę

 32. Medal XX- lecia NSZZP”

 33. Krzyż za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

 34. ODZNAKA ZA ZASŁUGI dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

 35. Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Austriackiego Czarnego Krzyża

 36. Krzyż 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej

 37. Medal WOPR ''Za zasługi”

 38. Honorowa Odznaka Organizacyjna „Za zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 39. Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM

 40. Medal „XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

 41. Odznaka „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

 42. Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

 43. SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI Rzeczypospolitej Polskiej

 44. Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 45. Honorowa Odznaka ”Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej"

 46. Złoty Krzyż Honorowy za zasługi dla Republiki Austrii

 47. Srebrna odznaka Honorowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 48. Srebrny Medal ''Za zasługi dla Pożarnictwa”

 49. Odznaka Pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Białej

 50. Złota Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej

 51. Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

 52. Krzyż Pamiątkowy Wojny Obronnej 1939 r.

 53. Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

 54. Medal XXV – lecia NSZZP nadany 25 maja 2015 roku nadany Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP Nr 101/VI/2015

 55. Honorowy Duży Krzyż Zasługi dla Austriackiego Czarnego Krzyża

 56. Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 57. Medal Pamiątkowy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z okazji 25-lecia działalności w podziękowaniu za współpracę

 58. Honorowa Odznaka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach

 59. Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 60. Jubileuszowy medal 40-lecia Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Jeleśni 1975 - 2015

 61. Medal Pamiątkowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 62. Komandoria Złotej Odznaki „Za Zasługi dla I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie”

 63. Akt nadania medalu 750 - lecia Miasta Żywca

 64. Medal Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 65. Odznaka Honorowa „Za wybitne zasługi dla LIGI OBRONY KRAJU”

 66. MEDAL 30 LECIA POWSTANIA NSZZ POLICJANTÓW

 67. Powołanie w skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VIII kadencji

 68. Złoty Medal Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z okazji Jubileuszu XX-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego

 69. Samorządowiec Ziem Górskich – Nagroda Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy

 70. Tytuł Super Burmistrza przyznany w trakcie Gali 25-lecia samorządu terytorialnego z rąk prof. Jerzego Buzka.